LEC-Inicio
Servicios
Servicios-Acústica Arquitectónica
Servicios-Acústica Industrial
Servicios-Acústica Ambiental
Servicios-Asesoria Acústica
Clientes
Clientes-Administración Pública
Clientes-Actividades
Clientes-Constructoas
Clientes-Industrias
Clientes-Técnicos
Clientes-Particulares
Clientes-Otros
Descargas
Contactohttp://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=f74e31012bd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f74e31012bd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=f74e31012bd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f74e31012bd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

ACCA

Descargas

Descargas y links

Links

Links

Código Técnico de la Edificación (CTE)

Departament de Contaminació Acústica (GENCAT)

Normativa

Llei 16/02 de la Generalitat de Catalunya

Decret 176/09 de la Generalitat de Catalunya

Decret 176/09 de la Generalitat de Catalunya

Decret 112/10 de la Generalitat de Catalunya

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Desplegament de la 16/02 de protecció contra la contaminació acústica

De protecció contra la contaminació acústica

CTE DB HR

Associació Catalana de Consultors Acústics (ACCA)